Velykos, Velykos – pavasario šventė.....

Paskelbta: Trečiadienis, 30 Kovas 2016

 

Velykos! Velykos! Pavasario šventė,

Ir bundančioj žemėj taip miela, šviesu,  

Žibutės dabina upelio pakrantę,

Žibutės dabina mūs širdis visų.  

Velykos! – čirena linksmai vyturėlis,

Velykos! – jam taria laukai ir  šilai.  

Tuoj skleisis, tuoj skleisis čia baltosios gėlės,

Ir liepose švilpaus visi inkilai.  

 

Kaip pasakos paukštė pavasario rytas

Linksmai ,,Aleliuja“ pasauliui giedos,  

Šypsosis dangus, kaip margutis dažytas,

Ir žemė, kaip sesė žibučių žieduos.

 (Vytė Nemunėlis)

  Didįjį ketvirtadienį netikėtai po „Voveriukų“  grupę pradėjo blaškytis gaidelis, nesuprasdamas kur pateko. Neužilgo  gaideliui apsiraminus ir užsnūdus, pasirodė kiškutis. Jis tuoj viską gaideliui paaiškino ir abu vaikams prisistatė, kaip Velykų bobutės padėjėjai.

Gaidelis pasiūlė pirmiausia visiems pasimankštinti, kad būtų visi aktyvesni. O kiškutis pasiūlė susiskirstyti į dvi komandas, susigalvoti pavadinimus ir komandos šūkius. Tada atlikti įvairias užduotėles, už kurias komandos gaudavo po riešutą į savo skrynelę. Vaikai noriai minė mįsles, atliko užduotėles, atsakinėjo į klausimus, lenktyniavo. Atlikus visas užduotis buvo suskaičiuoti riešutai. Abiejų komandų skrynelėse buvo toks pat skaičius riešutų – laimėjo draugystė. Visi dalyviai buvo apdovanoti medaliais ir velykinėmis dovanėlėmis.

Dėkojame Joanos tėveliams už suteiktas džiugias emocijas.

Po Velykų vaikai į darželį susirinko nešini margučiais. Jų laukė šventinis rytmetys „Rid rid rid margi margučiai“. Drauge dar kartą prisiminėme Velykų tradicijas ir papročius, minėme mįsles, žaidėme žaidimus, šokome, dainavome. Vyko margučių ridenimo varžytuvės. Buvo išrinktas margučių karalius.

Daugiau nuotraukų fotogalerijoje

Auklėtoja Jolanta