Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ administracijos informacija tėvams apie darželio lankymo pradžią ir sąlygas nuo 2020 m. gegužės 18 d.

Paskelbta: Antradienis, 12 Gegužė 2020

    Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ nuo 2020 m. gegužės 18 d. atidaromas darželis.

    Atsižvelgiant į Lietuvos higienos normos HN 75:2016 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų 80 punktą vaikai nepriimami į darželį, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (sloguoja, kosti, karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų).

    Nerekomenduojame lankyti įstaigą vaikams, sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame LR SAM 2020 kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483,  ir  gyvenantiems su rizikos grupės asmenimis, t. y. vyresniais nei 60 metų asmenimis, bei turinčiais lėtinių ligų, nurodytų LR SAM 2020 kovo 23 d. įsakyme Nr. V-483.

Lankantiems įstaigą vaikams ugdymo procesas užtikrinamas grupėse. Nelankantiems – vykdomas nuotoliniu būdu.

    Iki gegužės 31 d. įstaigoje tęsiamas karantinas, todėl bus laikomasi būtinų saugumo sąlygų:

  • Vaikai nuolat lankys tą pačią grupę, grupės veikla bus vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, tiek lauke;
  • Neorganizuojamos bendros veiklos kelioms grupėms vienu metu;
  • Kiekvieną dieną bus matuojama į darželį atvykstančių vaikų kūno temperatūra.

    Nuo gegužės 18 d. įstaigą lankantiems vaikams skaičiuojamas mokestis.

    LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimas Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“