Paramos akcija ,,Pasidalik gerumu“

Kategorija: 2022-2023 m.m. Paskelbta: Penktadienis, 23 Gruodis 2022 Autorius Super User

    Prienų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ bendradarbiaudamas su Prienų jaunaisiais Maltiečiais 2022-12-09 – 2022-12-19 dienomis įstaigoje organizavo paramos akciją ,,Pasidalink gerumu“. Akcijoje dalyvavo visa lopšelio-darželio ,,Saulutė“ bendruomenė: auklėtojos, administracija, grupių tėveliai. Akcijos iniciatorė ir organizatorė vyr. auklėtoja Laura Revinskienė

    Šios akcijos tikslas ne tik prisidėti materialiai prie Prienų jaunųjų maltiečių globojamų senelių gerovės, bet ir nuo ankstyvojo amžiaus ugdyti meilę artimui, pagarbą vyresniam, skatinti vaikuose atjautą silpnesniam. Vaikai akcijos metu taip pat gamino Kalėdinius atvirukus - sveikinimus skirtus Prienų globos namų gyventojams.

    Gruodžio 22 dieną darželyje lankėsi Prienų jaunųjų maltiečių grupės vadovė Lina Suchorukovienė, Jaunųjų Maltiečių socialinės srities koordinatorė Rimgailė Brūzgaitė ir Prienų Jaunųjų Maltiečių savanorė Ainora Brūzgaitė.  L. Suchorukovienė papasakojo vaikams ką veikia savanoriai, kaip vyksta jų veikla, parodė kaip yra nešama sriuba vienišiems seneliams.

    Atidarius dėžutes, vaikai kartu su auklėtojomis, suskaičiavo paaukotus pinigėlius. Šiais metais surinkome 348,50 eurus. Pinigėliai, o kartu ir vaikų gamintos atvirutės, buvo perduoti Prienų Jaunųjų Maltiečių atstovėms.

    Ačiū visiems prisidėjusiems. Už surinktas aukas visus metus bus gaminama Maltiečių sriuba, kurią savanoriai neš ir dalins Prienų jaunųjų Maltiečių globojamiems seneliams.

Vyr. auklėtoja Laura Revinskienė

Peržiūros: 20