Informacija apie įstaigą

Atnaujinta: Antradienis, 26 Spalio 2021

Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“

Vizija

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, garantuojanti vaikams lygias ir saugias  ugdymo(si) sąlygas, orientuojanti ugdymą į darnų vaiko vystymąsi, atvira naujovėms ir siekianti įgyvendinti išsikeltus ugdymo tikslus. 

Misija

Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“ – ikimokyklinio ugdymo mokykla, įgyvendinanti ikimokyklinio ugdymo programą pagal nacionalinės ir savivaldybės švietimo politikos nuostatas, kurianti kiekvieno vaiko interesus ir gebėjimus atitinkančią ugdymo(si) aplinką, plėtojanti ugdytinių kūrybines galias ir išugdanti pakankamai brandų mokyklai, dorą ir pilietišką vaiką.

Vertybės

·         saugumas;

·         kūrybiškumas;

·         profesionalumas;

·         novatoriškumas:

·         pilietiškumas;

·         bendradarbiavimas;

·         pagarba, augimas ir sėkmė.

Įstaigos tipas: lopšelis-darželis

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė  įstaiga

Steigėjas: Prienų rajono savivaldybė

Mokymo forma: dieninė

Mokymo kalba: lietuvių

Pagrindinės veiklos sritys: ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 190212573

Direktorė: Rita Drazdauskienė
 

Lopšelis - darželis įkurtas 1962 m. rugsėjo 1 d.

                            

Lopšelyje-darželyje veikia 8 grupės:

3 lopšelio grupės ankstyvojo amžiaus vaikams nuo 1 iki 3 m.

5 darželio grupės ikimokyklinio amžiaus vaikams nuo 3 iki 6 m.

 

Grupių darbo laikas: 7.30-18.00 val.

Budinčios grupės darbo laikas: 6.30-18.30 val.