Korupcijos prevencija

Atnaujinta: Penktadienis, 01 Balandis 2022

 

  • Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (skaityti)

 

 

  • Korupcijos prevencijos priemonių planas (skaityti)

 

  • Korupcijos pasireiškimo vertinimo išvada (skaityti)

 

  • Viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimas  (skaityti)

 

  • PRIENŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „SAULUTĖ“ PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS (skaityti)

 

  • Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojai, vaikų tėvai apie galimai daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas gali anonimiškai pranešti įstaigos vadovybei tel. 8 (319) 51 202